Warsztaty metodyczne na wrzesień 2023 r.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:1 września 2023

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza do korzystania z następujących warsztatów

zaplanowanych na wrzesień 2023 r.

 

Lp. Prowadzący Temat Termin

i godzina

Miejsce
1 Wojciech Wojtaś Ocenianie zgodne z przepisami prawa oświatowego.

/dla dyrektorów i nauczycieli  wszystkich typów szkół/

14.09.2023 r.

godz. 1600

PODiDN
2 Teresa Wójcik Kompetencje emocjonalno-społeczne na lekcjach języka polskiego.

/dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół/

18.09.2023 r.

godz. 1530

PODiDN
3 Karol Bidziński Kim jest mój uczeń? Zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

19.09.2023 r.

godz. 1600

PODiDN
4 Anna Masłowska Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów?

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

20.09.2023 r.

godz. 1530

PODiDN
5 Jolanta Maślicha Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

/dla nauczycieli kontraktowych odbywających ostatni rok stażu o awans na stopień nauczyciela mianowanego/

21.09.2023 r.

godz. 1500

PODiDN
6 Mariola Stojowska Uzależnienie od nowych technologii – telefonów komórkowych

 i Internetu.

/dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół/

25.09.2023 r.

godz. 1600

PODiDN
7 Karol Bidziński Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – opracowanie indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

/dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół/

26.09.2023 r.

godz. 1600

PODiDN
8 Beata Buła Jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty

 z języka polskiego? Rady dla uczniów.

/dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych/

27.09.2023 r.

godz. 1530

PODiDN
9 Wojciech Wojtaś Jak udzielać informacji zwrotnej na lekcjach historii i wiedzy

 o społeczeństwie?

/dla nauczycieli  historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych/

28.09.2023 r.

godz. 1600

PODiDN

 

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 40 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie.

Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Zapisy na warsztaty w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/

informacje pod nr tel. 41 378 18 56