Warsztaty na październik 2022 r.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:7 października 2022

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza do korzystania z następujących form doskonalenia zaplanowanych na październik 2022 r.

 

Lp.

Prowadzący

Temat

Termin i godzina

Miejsce

1 Karol Bidziński Lekcje wychowawcze mogą być atrakcyjne dla uczniów – przegląd technik aktywizujących.

/dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół/

10.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

2 Jolanta Maślicha Awans zawodowy nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

/dla nauczycieli mianowanych (rozpoczynających staż) ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego/

11.10.2022 r.

godz. 1500

PODiDN

3 Mariola Stojowska Mowa nienawiści/hate speech – jak rozpoznać, przeciwdziałać i zapobiegać w szkole i w internecie?

/dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół/

12.10.2022 r.

godz. 1600

PODiDN

4 A. Masłowska

Lidia Soja

Mali badacze – doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w przedszkolu.

/dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej/

17.10.2022 r.

godz. 1600

PODiDN

5 Renata Jankowska-Nowak Zaburzenia lękowe występujące u dzieci i młodzieży.

 /dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych/

18.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

6 Wioleta Fryt Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych/

19.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

7 Beata Buła Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

/dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych/

19.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

8 Wojciech Wojtaś Laboratoria przyszłości – projektowanie 3D w programie Tinkercad.

Prosimy uczestników o zabranie laptopów.

/dla zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych/

20.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

9 Lidia Soja Wspomaganie dzieci w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

/dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej/

20.10.2022 r.

godz. 1515

PODiDN

10

 

Teresa Wójcik Omówienie wyników pisemnej matury 2022 r..

/dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych/

24.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

11 Karol Bidziński Rozwijanie kompetencji uczenia się – program „Jak skutecznie się uczyć”?

/dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów wszystkich typów szkół/

25.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

12 Anna Śledzik Storytelling  w edukacji, jak opowiadać, aby uczniowie chcieli słuchać?

/zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

26.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

13 Aneta Poniewierska Narzędzia do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych (LearningApps, Wordwall).

Prosimy uczestników o zabranie laptopów.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

27.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

14 Dorota Bajur-Krawiecka Warsztat pracy początkującego logopedy.

/dla logopedów, pedagogów, psychologów oraz zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

31.10.2022 r.

godz. 1530

PODiDN

 

 

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  są płatne – 40 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie

Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Zapisy na warsztaty w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/

informacje pod nr tel. 41 378 18 56