Zaproszenie do sieci współpracy

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:29 grudnia 2021

Zaproszenie do sieci współpracy nauczycieli pracujących z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do sieci współpracy zapraszamy  nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE. Celem  grupy będzie udzielanie wsparcia, wymiana doświadczeń oraz współpraca nauczycieli w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin spotkania 06.12.2021r. godz.: 1715  (MS Teams).
Osoby zainteresowane proszone  są o kontakt a.poniewierska@busko.internetdsl.pl