Dodatkowy warsztat dla nauczycieli j. angielskiego

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:15 grudnia 2021

ANALIZA ZADAŃ OTWARTYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO „MATURA 2023”

Cele ogólne:

  • analiza części informatora poświęcona zadaniom otwartym na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • planowanie pracy z uczniami z uwzględnieniem zadań otwartych w umiejętnościach receptywnych

Cele szczegółowe:

  • analiza treści przedstawionych w informatorze z języka angielskiego MATURA 2023
  • określenie typów zadań otwartych
  • dobór zadań i metod do ćwiczenia poszczególnych typów zadań otwartych
  • wnioski do pracy z uczniami

Termin: 21 grudnia 2021 r., godz. 15:00

Forma realizacji: Teamsy