Konferencja metodyczna online

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:17 listopada 2023

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza nauczycieli, wychowawców i pedagogów do udziału

w bezpłatnej Konferencji online pod honorowym patronatem Starosty Buskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na temat:

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 a wzrost współczynnika aktywności zawodowej, w tym zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

 

Program konferencji

Godzina 1200– 1210 –  Powitanie uczestników.

(Jolanta Maślicha – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju)

1210 – 1240Rola aktywności zawodowej w rozwoju umiejętności życiowych osób z niepełnosprawnościami.

(ks. Prof. KUL Witold Janocha – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki organizowanej przez  fundację Gramy z Tobą)

1240 – 1255 – Rola szkół specjalnych w przygotowaniu osób z niepełnosprawnościami do aktywności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

(Waldemar Wójcik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju)

1255– 1330Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 a doradztwo zawodowe w szkole.

(Bartosz Prońko – doradca metodyczny w SODMiDN w Kielcach, Dyrektor Internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Zawodowego s.c. w Kielcach członek Izby Coachingu oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, trener doradztwa zawodowego, coach dzieci i młodzieży, trener biznesowy)

1330 1350  Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

(Rafał Gabryś – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Izabela Ramska – doradca zawodowy  Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju)

1350 1400 Podsumowanie konferencji.

1400Zakończenie konferencji.

Termin konferencji: 23 listopada 2023 r., godz. 1200.

 

Zapisy na konferencję w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ informacje pod nr tel. 41 378 18 56

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do

dnia 20.11.2023 r. Osobom zapisanym na konferencje zostanie wysłany na  adres mailowy link do spotkania.

 

Zapisz się na konferencję