Kurs doskonalący

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:28 stycznia 2022

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza do udziału w  kursie doskonalącym pt.:

Realizacja programu edukacyjnego dla młodzieży

„Jak skutecznie się uczyć?”

Adresaci kursu: Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców zainteresowanych rozwijaniem kompetencji młodzieży (klasy starsze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej) w zakresie uczenia się.

CELE kursu

 1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi procesu uczenia się oraz metodami rozwijania uczniowskich kompetencji skutecznego uczenia się.
 2. Omówienie założeń metodycznych realizacji autorskiego programu pt. „Jak skutecznie się uczyć?” – poznanie scenariuszy.
 3. Uświadomienie roli nauczyciela w kształtowaniu uczniowskich umiejętności skutecznego uczenia się.

Treści kursu

 1. Psychologiczny model procesu uczenia się.
 2. Istota procesu zapamiętywania – metody ułatwiające zapamiętywanie treści prostych oraz złożonych (akronimy, pokój rzymski i inne techniki).
 3. Proces czytania – praca z tekstem oraz sposoby sporządzania notatek (między innymi praca z notesem Teams).
 4. Poznawanie indywidualnych preferencji w procesie uczenia się (typy sensoryczne, typy inteligencji, style myślenia).
 5. Organizacja pracy własnej – planowanie uczenia się (orientacja życiowa, aspiracje edukacyjne, techniki zarządzania czasem).
 6. Źródła szkolnych trudności oraz sposoby ich pokonywania (opanowanie stresu, przygotowanie do odpowiedzi, testu, egzaminu).

Prowadzący: Karol Bidziński

Sposób realizacji: Zajęcia online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Czas trwania: 6 godzin (3 x 2 godziny dydaktyczne)

Planowany termin: 09.02.2022, 16.02.2022, 23.02.2022  – zajęcia od 1800 do 1930

Cena kursu: 40 zł brutto/osoba

 Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu doskonalącego oraz 6 prezentacji z ćwiczeniami dla uczniów (starszych klas szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej) do wykorzystania na lekcji wychowawczej realizowanej w formie stacjonarnej lub zdalnej

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w kursie

za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem:  https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ do dnia 07.02.2022 r.