Szkolenie – Centralny rejestr umów

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:10 maja 2022

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na szkolenie na temat:

Centralny rejestr umów

Adresaci szkolenia:

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, skarbnicy, główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za zawieranie umów, inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Szczegóły szkolenia (pobierz)!!!

Zapisz się na szkolenie!!!

Dane do faktury!!!