Kurs doskonalący – Canva dla nauczycieli

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:2 maja 2024

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
serdecznie zaprasza do udziału
w kursie doskonalącym na temat:

CANVA DLA NAUCZYCIELI

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cele kursu:

Uczestnicy :
– zarejestrują się i zalogują do aplikacji Canva przy wykorzystaniu danych ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej,
– poznają zasady tworzenia klas w aplikacji,
– będą tworzyć materiały edukacyjne i graficzne,
– wykorzystają sztuczną inteligencję przy planowaniu i tworzeniu materiałów.

Treści kursu

  1. Rejestracja i logowanie do aplikacji.
  2. Zakładanie grup uczniów i klas,
  3. Tworzenie, udostępnianie i pobieranie materiałów.

 

Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Miejsce pierwszych zajęć: Platforma Teams

Czas trwania: 4 godzin dydaktyczne

Termin pierwszego spotkania: 15 maja 2024 r. godz. 1700

Cena kursu: 60 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza  zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

oraz przesłania danych do faktury dostępnych pod adresem:

 https://podidn.pl/wp-content/uploads/2021/04/dane-do-f-ry2019.pdf

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane 10 maja 2024 r. Po rejestracji na kurs uczestnicy otrzymają drogą mailową instrukcje pozyskania danych do logowania za pomocą kont Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem kursu. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na kurs osoba zgłaszająca się pokrywa koszty kursu.

Zapisz się na kurs

Pobierz dane do faktury