Kurs doskonalący – Wspieranie ucznia w samopoznaniu – realizacja programu „Poznawaj siebie” autorstwa Grażyny Grochowskiej, Karola Bidzińskiego

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:2 maja 2024

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
serdecznie zaprasza do udziału
w kursie doskonalącym na temat:

Wspieranie ucznia w samopoznaniu – realizacja programu „Poznawaj siebie” autorstwa Grażyny Grochowskiej, Karola Bidzińskiego

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, wychowawców zainteresowanych wspieraniem uczniów  w kształtowaniu obrazu siebie.

Cele kursu:

 1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi procesu kształtowania obrazu siebie przez młodzież.
 2. Omówienie założeń metodycznych realizacji programu pt. „Poznawaj siebie?” – poznanie scenariuszy i zasad realizacji programu.
 3. Ukazanie roli nauczyciela-wychowawcy we wspieraniu uczniów w kształtowaniu obrazu siebie.

Treści kursu

 1. „Poznawaj siebie” – wprowadzenie teoretyczne i metodyczne do realizacji programu.
 2. Analiza wybranych scenariuszy zajęć:
 • czym jest obraz samego siebie, – dlaczego warto poznawać siebie;
 • ja fizyczne – moje zdrowie, sprawność, uroda;
 • mój typ temperamentu – podstawa charakteru;
 • moje zdolności – preferowane sposoby uczenia się;
 • ja emocjonalne – radzenie sobie z emocjami;
 • ja rodzinne – związki z bliskimi;
 • ja społeczne – jestem kolegą, przyjacielem, partnerem;
 • moje wartości – co jest ważne dla mnie w życiu.

Prowadzący: Karol Bidziński

Miejsce pierwszych zajęć: Platforma Teams

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (dwa spotkania)

Termin pierwszego spotkania: 21 maja 2024 r. godz. 1700

Cena kursu: 60 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza  zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

oraz przesłania danych do faktury dostępnych pod adresem:

 https://podidn.pl/wp-content/uploads/2021/04/dane-do-f-ry2019.pdf

Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem kursu. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na kurs osoba zgłaszająca się pokrywa koszty kursu.

Zapisz się na kurs.

Pobierz dane do faktury.