Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:4 marca 2024

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu na temat:

Dyrektor (wicedyrektor) przedszkola, szkoły i placówki wobec aktualnych zmian prawa oświatowego w roku 2024. Standardy ochrony małoletnich – działania

w praktyce szkolnej.

 

Osoba prowadząca: Leszek Zaleśny

Cele szkolenia:

  • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego;
  • określenie wpływu zmian w przepisach na zmianę statusu nauczycieli szkole;
  • ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących Standarów ochrony małoletnich;
  • zaktualizowanie wiedzy o standardach, które pomagają ustrzec najmłodszych przed krzywdzeniem czy zaniedbaniem oraz tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w jednostkach systemu oświaty;
  • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania Standarów ochrony małoletnich.

Tematyka:

 Część I – Dyrektor (wicedyrektor) przedszkola, szkoły i placówki wobec aktualnych zmian prawa oświatowego w roku 2024.

1) Ustawy prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek w roku 2024.

2) Przepisy wykonawcze z zakresu prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność jednostek systemu oświaty w roku 2024.

3) Projekty nowych przepisów prawa oświatowego (kolejne propozycje zmian w statusie nauczyciela).

Część II Standardy ochrony małoletnich – działania w praktyce szkolnej.

 Termin: 11 marca 2024 r.  godz. 900– 1300

Koszt uczestnictwa: 250,00 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15

 Z

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 9 marca 2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza  zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

oraz przesłania danych do faktury dostępnych pod adresem:

 https://podidn.pl/wp-content/uploads/2021/04/dane-do-f-ry2019.pdf

 

Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na szkolenie osoba zgłaszająca się pokrywa koszty szkolenia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41-378-18-56.

Zapisz się na szkolenie (kliknij)

 Dane do faktury (pobierz)